کارگاه آموزشی مالیات در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸

ثبت نام در رویداد

عنوان مهلت ثبت‌نام باقی‌مانده مبلغ ثبت نام
خرید بلیط با 50 % تخفیف 1398/11/28 ظرفیت دارد 189,000 تومان
خرید بلیط 1398/11/28 ظرفیت دارد 355,000 تومان