سلسله نشست ماهانه کسب و کارهای نو (موضوع ماه : رمز ارز) در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۸

ثبت نام در رویداد

عنوان مهلت ثبت‌نام باقی‌مانده مبلغ ثبت نام
بلیت زود هنگام 1398/06/30 ظرفیت دارد 10,000 تومان
بلیت عادی (بدون تخفیف) 1398/06/30 ظرفیت دارد 20,000 تومان