کارگاه ایده پردازی

 • شروع رویداد
  پنج شنبه ۱ اسفند ۹۸ ۰۹:۰۰
 • پایان رویداد
  پنج شنبه ۱ اسفند ۹۸ ۱۳:۰۰
 • مکان رویداد
  مازندران، قائم شهر
 • موضوع رویداد
  جلسه / کارآفرینی
اضافه به تقویم
برگزار کننده رویداد
موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر
موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر
تماس با برگزار کننده

9398499053

توضیحات

برگزار کنندگان

موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر
موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر

سین رویداد

عنوان شروع پایان
کارگاه ایده پردازی ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰

حامیان

نوپانیشت
نوپانیشت
شتاب دهنده هوواتک
شتاب دهنده هوواتک