کارگاه آموزشی تئوری انتخاب در اتاق درمان

  • مکان رویداد
    مازندران، قائم شهر
  • موضوع رویداد
    همایش / علوم انسانی
برگزار کننده رویداد
موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر
موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر
تماس با برگزار کننده

09368988186

توضیحات

سخنرانان

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
فوق دکترای روانشناسی از دانشگاه سیدنی
مربی ارشد و عضو هیئت علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر