کارگاه آموزشی مطالعه فوق العاده در تاریخ ۰۹ آذر ۹۹

ثبت نام در رویداد

عنوان مهلت ثبت‌نام باقی‌مانده مبلغ ثبت نام
ثبت نام با تخفیف ۵۰ درصد ویژه 1399/09/09 ظرفیت دارد 195,000 تومان
ثبت نام مطالعه فوق‌العاده(عادی) 1399/09/09 ظرفیت دارد 390,000 تومان