کارگاه تکمیل اظهارنامه مشاغل در سامانه مالیات(تئوری وعملی) در تاریخ ۰۷ مرداد ۹۹

ثبت نام در رویداد

عنوان مهلت ثبت‌نام باقی‌مانده مبلغ ثبت نام
کارگاه اظهارنامه مشاغل 1399/05/07 88 19,000 تومان